INFORMACE PRO STUDENTY

Veškerá výuka a její hodnocení je vedeno v souladu se studijním a zkušebním řádem univerzity. Zejména není v žádném předmětu vyučovaném Ústavem matematiky přípustné:

  • vypisování termínů zkoušek mimo jinak než podle pravidel daných Studijním a zkušebním řádem;
  • zkoušení studentů, kteří nejsou k datu zkoušky podle UISu aktivními studenty daného předmětu (např. mají přerušené studium);
  • uznávání předmětů jinak než oficiální cestou.

Aktuální informace pro studenty je vždy možno najít na webových stránkách jednotlivých zaměstnanců, případně v dokumentech vyučovaných předmětů v Univerzitním informačním systému.

 

Přehled vypsaných témat závěrečných prací

um15