ZÁVĚREČNÉ PRÁCE BP/DP/DSP

 

Ústav matematiky negarantuje žádné studijní obory a nevede závěrečné práce, ovšem podílí se na výuce ve většině technicky zaměřených oborech na fakultě.