SPOLUPRÁCE S PRAXÍ

 

Ústav matematiky poskytuje v rámci odbornosti svých zaměstnanců ad hoc konzultace ostatním zaměstnancům fakulty či univerzity a zájemcům z řad odborné veřejnosti.

Stabilní, oblíbenou a často využívanou službou veřejnosti je provozování serveru s online aplikací Mathematical Assistant on Web. Tato webová aplikace, dostupná v deseti jazykových mutacích, poskytuje počítačem generovaná vzorová řešení problémů běžných ve výuce matematiky na technicky zaměřených školách univerzitního typu. V době svého vzniku v roce 2007 se jednalo o jedinou aplikaci svého druhu na světě. Dnes si drží místo mezi hojně navštěvovanými stránkami s návštěvností cca 2000 zobrazení denně, ve zkouškovém období několikanásobně více. Nejvíce přístupů má aplikace ze zemí, do jejichž jazyků je plně lokalizována, tj. z Česka, Slovenska, Ruska a Ukrajiny.

um14